HY013A 工具类

HY013A-06701 相机保护架/脚架云台镜头保护板/碳纤维防撞防炸机

HY013A-06701 相机保护架/脚架云台镜头保护板/碳纤维防撞防炸机


尺寸:

For: 大疆精灵4配件相机保护架

材质: 铝合金和碳纤维板

友情链接德利模型 皓业实业 皓业实业 优化易

Copyright © 2013 HAOYE LIMITED. All rights reserved.Design by Intrasia

  • QQ在线客服
  • QQ在线
  • Skype
  • Call me!
  • wangwang
  • 点击这里给我发消息
  • E-Mail