HY001 桨类

  HY001 桨类

  HY001-03601~3605 四轴飞行器电机正反桨
  HY001-03501 四轴飞行器电机正反桨
  HY001-03401 四轴飞行器电机正反桨
  HY001-03701~3702 11叶涵道风扇叶 (一体式风叶)
  HY001-03801 四轴飞行器电机正反桨(非自锁桨)
  HY001-03802 四轴飞行器电机正反桨(自锁桨)
  HY001-03902 四轴飞行器电机正反桨(自锁桨)
  HY001-04001~06 四轴飞行器折叠桨 (正反桨)
  HY001-04101~04102 8叶涵道风扇叶 (一体式风叶)
  HY001-04201 四轴飞行器电机正反桨
  HY001-04301~04303 四轴飞行器尼龙碳纤折叠桨(正反桨)
  HY001-04401~04406 多旋翼二叶6045正反桨
  HY001-04501~04506 多旋翼二叶5045正反桨
  HY001-04601~04606 多旋翼二叶4045正反桨
  HY001-04701~04706 多旋翼三叶6045正反桨
  HY001-04801~04806 多旋翼三叶5045正反桨
  HY001-04901~04903 迷你3孔3020四轴正反桨
  HY001-05001~05003 迷你平头3.25”×2四轴正反
  HY001-05101~05103 平头3×3四轴正反
  HY001-05201~05203 平头3.25”×4四轴正反桨
友情链接德利模型 皓业实业 皓业实业 优化易

Copyright © 2013 HAOYE LIMITED. All rights reserved.Design by Intrasia

 • QQ在线客服
 • QQ在线
 • Skype
 • Call me!
 • wangwang
 • 点击这里给我发消息
 • E-Mail